خلاصه موضوعات ویدئو

یکی از مواردی که در متن‌های کسب‌وکار باید به آن توجه داشت ویراسته نویسی یا درست نویسی یا غلط ننویسی است. اگر در متن‌های مختلف از ویراسته نویسی و درست نویسی استفاده نکنیم باعث کج فهمی و بروز مشکلات مختلفی می‌شود؛ این موضوع در قراردادهای حقوقی هم اهمیت بسیاری دارد. در این ویدیو می‌توانید نکات ویراسته نویسی و درست نویسی را مشاهده کنید.