مدرس دوره: عادل طالبی
  • مدرس دوره های جامع بازاریابی دیجیتال سازمان مدیریت صنعتی
  • مدرس دروس دیجیتال دانشگاه تهران (دانشکده های اقتصاد و کارآفرینی)
  • مدیر مرکز خدمات الکترونیک منظم
  • دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
  • بنیان گذار استارتاپ تیزلند
  • بنیان گذار استارتاپ میم
  • مدیر فروشگاه اینترنتی «کتاب مارکت»
  • مدیر فروشگاه اینترنتی «هوپا مارکت»
  • مدیر نشر برآیند
  • مشاور اجرایی استارت آپ ها و کسب و کارهای آنلاین مطرح کشورآشنایی با مدرس دوره در شبکه ها اجتماعی