وبینار ایمیل  مارکتینگ (به روز رسانی 2022) در تابستان 1401 توسط  آکادمی منظم برگزار شد.

پیوندها و منابع آموزشی