خلاصه موضوعات ویدئو

متن باید توجه مخاطب را برانگیزد؛ یعنی متن دارای جذابیتی باشد که مخاطب از بین متن‌های مختلف، متن کسب‌وکار ما را انتخاب و مطالعه کند. یکی از مواردی که باعث جذابیت در متن می‌شود جایگاه تاکید است. معمولا مخاطبان همۀ طول عنوان متن را مطالعه نمی‌کنند و تنها نگاهی به عنوان‌های‌ مختلف می‌اندازند و یکی را انتخاب می‌کنند. جایگاه تاکید باعث جلب توجه مخاطب می‌شود. در این ویدیو موضوع توجه‌انگیزی در متن به صورت کامل شرح داده شده است.