خلاصه موضوعات ویدئو

دنیای بسیار در هم فشرده امروز تاب و تحمل متن‌های طولانی را ندارد و افراد می‌خواهند خیلی زود به نتیجه برسند. این موضوع در دنیای وب هم وجود دارد؛ میزان تحمل افراد به شدت کم شده و بحران بازاریابی در دنیای امروز بحران توجه است.
آمارها نشان می‌دهد بمباران پیام‌های بازاریابی که روزانه به سمت افراد روانه می‌شود بین 100 تا 3،300 پیام است. در این ویدیو در رابطه با اهمیت کوتاه نویسی در متن به صورت کامل صحبت شده است.

حشوزدایی و کمینه‌گرایی دو سرنخ مهم در کوتاه نویسی هستند. حشوزدایی در متن‌های عام و کمینه‌گرایی در متن‌های خاص استفاده می‌شود. موضوع حشوزدایی و کمینه‌گرایی در کوتاه نویسی به صورت کامل به همراه مثال در ویدیو شرح داده شده است.