خلاصه موضوعات ویدئو

رکن ملموس اهداف و تکنیک‌های بازاریابی نیاز مشتری است. اما کسب‌وکارهایی که به نیاز مشتری توجه می‌کنند آیا به زبان مشتری هم توجه می‌کنند؟ آیا کسب‌وکارها با زبانی با مشتری صحبت می‌کنند که مشتری با آن ارتباط برقرار می‌کند؟
کسب‌وکارها باید باید با زبانی با مشتری صحبت کنند که مشتری با آن ارتباط برقرار می‌کند. لحن و زبان در کسب‌وکار بسیار با اهمیت است اما در حال حاضر کسب‌وکارهای کمی وجود دارند که به زبان و لحن متناسب با کسب‌وکار و مشتری توجه دارند. در این ویدیو در رابطه با اهمیت لحن و زبان کسب‌وکار صحبت شده است و انواع مختلف لحن کسب‌وکار با مثال معرفی شده است.

لحن در زبان فارسی بر خلاف سایر زبان‌ها مانند انگلیسی با ضمیرها و شناسه‌های انتهای فعل تامین می‌شود. در کسب‌وکار باید دقت شود که باتوجه به زبان و لحن کسب و کار از ضمیرها و شناسه‌های فعل استفاده شود. امکان دارد در یک کسب‌وکار نیاز به استفاده از ضمایر باشد اما در کسب‌وکار دیگری استفاده از ضمایر نیاز نباشد. موضوع تامین لحن در کسب‌وکار به همراه مثال به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

انواع لحن در کسب‌وکار عبارتند از: کهن، ادبی، مؤدب، باشخصیت، معیار، خودمانی و گفتاری، در این ویدیو انواع لحن در کسب‌وکار به همراه مثال شرح داده شده است.