خلاصه موضوعات ویدئو

بر خلاف تصور عموم ما با زبان تنها صحبت نمی‌کنیم و پیام منتقل نمی‌کنیم، بلکه زبان باعث محدودیت و گسترش تفکر، اندیشه و ذهن ما می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم ما با زبان می‌اندیشیم.
ما با زبان می‌توانیم قانع کنیم، با زبان می‌توانیم محبت کنیم و در نهایت با زبان می‌توانیم بیاندیشیم. برای مثال رسانه‌ها با استفاده از زبان قادر هستند به اهداف خود برسند. این موضوع نشان دهنده اهمیت زبان در کسب‌وکار است. در این ویدیو در رابطه با زبان، قدرت زبان و مواردی از این قبیل صحبت شده است.