خلاصه موضوعات ویدئو

در این جلسه ویرایش و ویراستاری آموزش داده نمی‌شود اما در رابطه با درست نویسی صحبت می‌شود.
در این جلسه تولید محتوا آموزش داده نمی‌شود اما در رابطه با تولید محتوا صحبت خواهد شد.
در این جلسه بازاریابی دیجیتال آموزش داده نمی‌شود اما در رابطه با نقش زبان در بازاریابی صحبت می‌شود.
در این جلسه در رابط با اینکه چگونه می‌توان مخاطب را جذب کرده و باعث اقدام به عمل (CTA) او شوید صحبت می‌شود.

هنگامی که پای کلمات به کسب‌وکار باز می‌شود اولین موضوعی که اهمیت پیدا می‌کند، صورت درست و املا درست کلمات است. برای مثال:
کتابفروشی درست است یا کتاب‌فروشی؟
کتاب‌خانه درست است یا کتابخانه؟
روشها و مهارتها درست است یا روش‌ها و مهارت‌ها؟
درباره‌ی ما درست است یا دربارۀ ما؟
مسأله درست است یا مسئله؟
اطاق و بلیط درست است یا اتاق و بلیت؟
در این ویدیو نحوه درست املا این کلمات و 40 هزار کلمه دیگر در زبان فارسی که در رابطه با املا آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد صحبت شده است و نحوه املا درست آن‌ها بیان شده است.