یکی از کارهایی که در webengage باید انجام دهیم، طراحی سفر کاربر یا journey است. درواقع ابزارهای مارکتینگ اتومیشن برای اتومات کردن همین مسیر سفر کاربر یا journey  هاست.

ما بدین ترتیب می‌توانیم در هر قدم سفر کاربر، یک پیام مناسب برای او ارسال کنیم. برای اینکه بتوانیم یک journey بسازیم، باید اول از هر چیز با آیتم‌ها و شروطی که قرار است برای segment ها تعریف کنیم، آشنا باشیم.

قبل از هر چیز یک سناریو برای کسب‌وکار در نظر بگیرید و بعد این سناریو را روی ابزار webengage پیاده کنید. برای اینکه با طراحی یک journey آشنا شوید، این ویدئو حتما به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید یک سفر کاربر موثر برای کسب‌وکارتان ایجاد کنید.