خلاصه موضوعات ویدئو

یکی از تکنیک‌های نوشتن مقاله بازنویسی است. برای بازنویسی یک مقاله می‌توانیم از متن‌های دیگران برای تولید محتوا استفاده کنیم. در بازنویسی ما به دایره لغات گسترده‌ای نیاز داریم تا با استفاده از آن‌ها، واژگان را بدون تغییر در مفاهیم تغییر دهیم. روش مقاله نویسی به روش بازنویسی به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

یکی از مواردی که در بازنویسی مقالات استفاده می‌شود کلمات قدرتمند است. کلمات قدرتمند میتواند ترغیب کننده حرص و آز، ترغیب کننده کنجکاوی، تاثیرگذار در تنبلی و سستی، ایجاد کننده هوس و ولع، ایجاد کننده جذابیت، اغراق آمیز و ایجاد کننده اعتماد باشد.