در بخش قبل درباره تیتر، لید و اعتبار مقاله صحبت کردیم که از تکنیک‌های بسیار مهم در مقاله نویسی هستند. در ادامه تکنیک‌های مقاله نویسی، در این بخش با چند تکنیک دیگر آشنا خواهید شد. این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:

• ساده‌نویسی

برخی از افراد فکر می‌کنند که هرچقدر از کلمات صقیل و ادبی استفاده کنند، محتوای وزینی خواهند نوشت؛ اما این‌طور نیست و ما باید باتوجه به مخاطب، محتوایی ساده و قابل درک بنویسیم؛ البته توجه داشته باشید که ساده‌نویسی به معنی محاوره‌ای نویسی یا نوشتن یک محتوای بی‌ارزش و غیرتخصصی نیست.

منظور از ساده‌نویسی، نوشتن یک محتوای قابل درک برای همه است؛ یعنی اینکه شما می‌توانید یک محتوای تخصصی را با زبانی ساده توضیح دهید تا همه بتوانند این محتوا را درک کنند.

در یک عبارت ساده‌تر؛ ساده‌نویسی یعنی دور شدن از پیچیدگی و نزدیک شده به شفافیت و قابل درک بودن است.

• احساسی‌نویسی

یکی دیگر از تکنیک‌های مقاله نویسی، احساسی بودن است. این به معنی نوشتن متن عاشقانه یا غم‌انگیز نیست؛ بلکه باید به‌صورتی مقاله نوشته شود که احساس مخاطب را درگیر کند. درواقع در یک مقاله باید مخاطب را با خودتان همراه کنید تا همراه شما در دنیای ذهنی شما قدم بزند.

به‌طور مثال برای توصیف یک زیبایی، بهتر است که احساس خود را از تماشای آن بیان کنید؛ بدین ترتیب این احساس را با مخاطب به اشتراک گذاشته و او را با خود همراه خواهید کرد.

• دسته‌بندی ارزشی تیترها و پاراگراف‌ها

این تکنیک ششمین تکنیک مقاله نویسی است. در این تکنیک باید تیترها و پاراگراف‌ها براساس اهمیتی که برای مخاطب دارند، در مقاله قرار بگیرند تا مخاطب به‌سرعت پاسخ سوالات خود را بگیرد.

همواره بیشترین بازدید را قسمت‌های بالای مقاله دارند و کمتر مخاطبی تا انتهاب مقاله خواهد رفت؛

بنابراین بهتر است که مخاطب مهم‌ترین بخش‌های مقاله را اول بخواند و اگر خواست بماند، باز هم مطالبی را برای خواندن داشته باشد و در غیر این‌صورت پاسخ سوالات خود را گرفته و از سایت برود.

خلاصه موضوعات ویدئو

برخی از تکنیک‌های مقاله نویسی عبارت است از: 1. ساده نویسی 2. احساسی نویسی 3. دسته‌بندی ارزشی تیترها و پاراگراف‌ها، هر یک از این تکنیک‌ها به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.