خلاصه موضوعات ویدئو

اولویت‌ها و موارد سئویی که یک تولید کننده محتوا باید در متن خود رعایت کند عبارت است از: 1. اولویت‌بندی تیترهای مقاله 2. استفاده از حالت‌های بولد و ایتالیک 3. استفاده مناسب از کلمه کلیدی 4. استفاده از LSIها (کلمات دارای ارتباط معنایی) 5. تیتر جذاب 6. قابلیت لینک‌دهی، هر یک از پارامترهای سئویی به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.