با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

فرم محتوا اولین جاذبه‌ای است که باعث می‌شود مخاطب به خواندن محتوا ترغیب شود.

قرارگیری تیترها، پاراگراف‌بندی‌، فاصله‌گذاری و نشانه‌گذاری‌ها از جمله مواردی است که باعث جذابیت محتوا می‌شود. موضوع جذابیت محتوا به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

انواع لحن در محتوا عبارت است از: 1. لحن فاخر یا درباری 2. لحن رسمی 3. لحن دوستانه و صمیمی 4. لحن محاوره