با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

تیتر در مقالات همان هدینگ‌ Heading است که به صورت مخفف H نامگذاری می‌شود. هدینگ‌ها یا H شامل H1، H2، H3 و موارد دیگر هستند. هدینگ‌ها نشان‌دهنده سلسله مراتب در مقاله است و شما باید در ساختار مقاله این سلسله مراتب را رعایت کنید. موضوع هدینگ‌ها و سلسله مراتب در مقاله به صورت کامل شرح داده شده است.

تعداد H1 در متن باید یک عدد باشد. تعداد H2 در متن حداکثر 24 عدد می‌تواند باشد. تعداد H3، H4 و سایر هدینگ‌ها در متن محدودیت ندارد.