با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

در این بخش به تحلیل یک کانال تلگرامی با استفاده از گزینه Statistics برنامه تلگرام، پرداخته شده است.