با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

تفکر طراحی(Design Thinking) می گوید چیزی را بسازید که مردم خودشان آن را بخواهند. نه اینکه شما تلاش کنید که مردم آن خدمت یا محصول را بخواهند. این دو تفکر مبتنی بر افراد(People) و مسئله(Problem) است. توضیحات تکمیلی در این باره را می توانید در ویدئو فوق مشاهده نمائید.

در این ویدئو درباره هر یک از این مراحل توضیح داده شده است.

1-انسان محور 2-خلاقیت زیاد 3-دست به آچار بودن 4-تکرار
در این بخش توضیحات تکمیلی درباره هر یک از این عناصر کلیدی ارائه شده است.