������������������ ������������������������������ : جستجو در دوره دیجیتال مارکتینگ : صفحه 4

توئیتر

توئیتر

یکی از شبکه های اجتماعی مهم، توییتر است. حضور در این شبکه اجتماعی علاوه بر باید و نبایدهایی که دارد، الزاماتی هم دارد. در این ویدئو در مورد آن صحبت می شود.

ویدئو را ببینید. کلیک کنید!