دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال

همراه در مسیر یادگیری

منوی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال


دوره بازاریابی دیجیتال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 131
ایمیل مارکتینگ - مقدمات

ایمیل مارکتینگ - مقدمات

ماه پنجم،هفته هجدهم، بخش دوم

0 :
ادامه...
ایمیل مارکتینگ از نگاه عادل طالبی

ایمیل مارکتینگ از نگاه عادل طالبی

ماه پنجم،هفته هجدهم، بخش سوم

0 :
ادامه...
EMS یا ESP چیست؟

EMS یا ESP چیست؟

ماه پنجم،هفته هجدهم، بخش چهارم

0 :
ادامه...
سنجه های ایمیل مارکتینگ

سنجه های ایمیل مارکتینگ

ماه پنجم،هفته هجدهم، بخش پنجم

0 :
ادامه...
مفاهیم و مقدمات A/B Testing

مفاهیم و مقدمات A/B Testing

ماه چهارم،هفته هفدهم، بخش اول

A/B Testing چیست و در عمل چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ در این ویدئو، A/B Testing در ایمیل مارکتینگ، پیامک و Push Notification بررسی شده است.

0 :
ادامه...
وبینار شماره 4 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا هفدهم

وبینار شماره 4 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا هفدهم

ماه چهارم،هفته هفدهم، بخش دوم

وبینار 7 مرداد 1399- پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان و جمع بندی دوره

0 :
ادامه...
پرسش و پاسخ های هفته هفدهم دوره دیجیتال مارکتینگ

پرسش و پاسخ های هفته هفدهم دوره دیجیتال مارکتینگ

ماه چهارم،هفته هفدهم، بخش سوم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان در گروه پشتیبانی دوره

0 :
ادامه...
نرخ تبدیل و بهبود آن

نرخ تبدیل و بهبود آن

ماه چهارم،هفته شانزدهم، بخش اول

نرخ تبدیل چیست؟ از نظر افراد مختلف برای بهبود آن از چه روش هایی باید استفاده کرد؟ محاسبه بهبود نرخ تبدیل و معرفی چند منبع برای مطالعه

0 :
ادامه...
بهبود نرخ تبدیل در عمل

بهبود نرخ تبدیل در عمل

ماه چهارم،هفته شانزدهم، بخش دوم

بررسی سفر مشتری در یک سایت، دلایل ریزش مشتری و امکان بهبود نرخ تبدیل

0 :
ادامه...
این یا آن؟ A/B testing

این یا آن؟ A/B testing

ماه چهارم،هفته شانزدهم، بخش سوم

چگونه یک A/B testing انجام دهیم؟ به همراه توضیح تمرین های مهم هفته شانزدهم

0 :
ادامه...
پرسش و پاسخ های هفته شانزدهم دوره دیجیتال مارکتینگ

پرسش و پاسخ های هفته شانزدهم دوره دیجیتال مارکتینگ

ماه چهارم،هفته شانزدهم، بخش چهارم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در گروه پشتیبانی

0 :
ادامه...
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه شانزدهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه شانزدهم

ماه چهارم،هفته شانزدهم، بخش پنجم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره آنلاین بازارایی دیجیتال در لایو اینستاگرامی

0 :
ادامه...
مسیری که تا کنون طی کردیم

مسیری که تا کنون طی کردیم

ماه چهارم،هفته پانزدهم، بخش اول

در این ویدئو ابزارها و تکنیک هایی که در طول جلسات اول تا چهاردهم یادگرفتیم مرور کردیم و منابع جلسه چهاردهم را هم معرفی کردیم.

0 :
ادامه...
KPI

KPI

ماه چهارم،هفته پانزدهم، بخش دوم

KPI چیست؟ دلایل مهم بودن KPI، نحوه تعریف KPI، چگونه KPI بسازیم؟

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 131