عرفان اصغری

عرفان اصغری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای عرفان اصغری از 1399/10/22 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. عرفان در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته پنجم دوره است.عرفان اصغری را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


عرفان اصغری در یک نگاه