پیام احدی

پیام احدی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای پیام احدی از 1400/08/15 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. پیام در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.پیام احدی را می‌توانید اینجا پیدا کنید:
وب سایت

پیام احدی در یک نگاه
  • خانواده
  • فیلم و سریال
  • پیاده روی
  • رانندگی
  • تیراندازی
پیام احدی دربارۀ خودش گفته:
من پیامم ، انسانی خانواده دوست و دوستدار کمک به دیگران . دوستدار یادگیری در جهت بهبود شخصی خودم