ندا شرفیان

ندا شرفیان

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم ندا شرفیان از 1400/02/29 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. ندا در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته ششم دوره است.


ندا شرفیان در یک نگاه