مینا بلیغ

مینا بلیغ

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم مینا بلیغ از 1399/11/01 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. مینا در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.مینا بلیغ را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


مینا بلیغ در یک نگاه
  • پرانرژی ام و کمال گرا
  • ممکن خسته بشم اما کم نمیارم
  • لپ کلام تا به هدفم نرسم ول کن نیستم
  • آرزوم این که تو این حوضه موفق بشم
  • عاشق خلق کردن و ایده دادنم
  • تو کارای مدیریتی خوبم
  • دیگه حرفی ندارم.امید به خدا شروع میکنم
مینا بلیغ دربارۀ خودش گفته:
۳۱ سالم دیر شروع کردم اما پر از انگیزه م
مینا بلیغ دربارۀ دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ گفته:
اگر واقعا عالی باشه میگم اگر تحول اساسی تو کارت میخوای بدی با اقای طالبی شروع کن

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم