میلاد صفری

میلاد صفری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای میلاد صفری از 1399/08/14 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. میلاد در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.میلاد صفری را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


میلاد صفری در یک نگاه
  • عاشق تکنولوژی های جدید