میلاد سلیقه

میلاد سلیقه

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای میلاد سلیقه از 1402/04/13 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. میلاد در حال حاضر در کسب و کاری در حوزۀ آفلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


میلاد سلیقه در یک نگاه