موسی ملکیان

موسی ملکیان

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای موسی ملکیان از 1400/11/24 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. موسی در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.موسی ملکیان را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


موسی ملکیان در یک نگاه