مصطفی صفری

مصطفی صفری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای مصطفی صفری از 1399/12/28 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. مصطفی در حال حاضر جایی مشغول به فعالیت نیست و در جستجوی شغل است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته نوزدهم دوره است.



مصطفی صفری را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


مصطفی صفری در یک نگاه
  • فداکار در راه دستیابی به هدف
  • دوستدار خویشتن
  • ترکیبی از هوش متوسط و سخت کوشی بالاتر از متوسط
  • ارزش آفرین در سازمان
  • همیشه شاگرد، دانشجو و مطالعه گر
  • شکست پذیر اما عبرت آموز
  • پرسپولیسی - بارسایی
مصطفی صفری دربارۀ خودش گفته:
یک همیشه دانشجو :)
مصطفی صفری دربارۀ دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ گفته:
من دیجیتال مارکتینگ رو با استاد طالبی شناختم و ایمان دارم این دوره بهترین دوره ای هست که میتونم در این زمینه شرکت کنم.