محمد فرج الهی

محمد فرج الهی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد فرج الهی از 1401/01/08 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. محمد در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.محمد فرج الهی را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


محمد فرج الهی در یک نگاه
  • .....
  • .....
  • ....
  • ....
محمد فرج الهی دربارۀ خودش گفته:
...