محمد صادق ایل بیگی

محمد صادق ایل بیگی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد صادق ایل بیگی از 1400/08/23 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. محمد صادق در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمد صادق ایل بیگی در یک نگاه
  • با نقص نساز و بی قناعت
  • خیلی از دنیای مجازی نمی دونم واسه همین می خواهم در موردش بدونم
  • از راه های عادی و نرمال بیزارم
  • daydreamer
  • عاشق یادگیری زبان های مختلف و فرهنگ کشور های دیگر
  • کیپاپ فن
  • عاشق دراما های چینی و کره ای
محمد صادق ایل بیگی دربارۀ خودش گفته:
نمی دونم