محمد روحانی

محمد روحانی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد روحانی از 1399/05/28 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. محمد در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته سی و پنجم دوره است.


محمد روحانی در یک نگاه