محمد رضا محدث

محمد رضا محدث

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد رضا محدث از 1400/04/07 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. محمد رضا در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمد رضا محدث در یک نگاه

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم