محمد رضا محدث

محمد رضا محدث

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد رضا محدث از 1400/04/07 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. محمد رضا در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمد رضا محدث در یک نگاه