محمد حق‌وردی

محمد حق‌وردی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد حق‌وردی از 1399/08/24 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. محمد در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمد حق‌وردی در یک نگاه

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم