محمد حق‌وردی

محمد حق‌وردی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد حق‌وردی از 1399/08/24 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. محمد در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمد حق‌وردی در یک نگاه