محمدصادق فدائی‌فرد

محمدصادق فدائی‌فرد

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمدصادق فدائی‌فرد از 1401/02/19 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. محمدصادق در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمدصادق فدائی‌فرد در یک نگاه