محمدحسین عدلو

محمدحسین عدلو

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمدحسین عدلو از 1400/11/24 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. محمدحسین در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمدحسین عدلو در یک نگاه