مجتبی الماسی

مجتبی الماسی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای مجتبی الماسی از 1400/08/19 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. مجتبی در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


مجتبی الماسی در یک نگاه