مبین مقدم

مبین مقدم

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای مبین مقدم از 1401/04/17 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. مبین در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته بیست و پنجم دوره است.مبین مقدم را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


مبین مقدم در یک نگاه