فرناز صدیقی

فرناز صدیقی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم فرناز صدیقی از 1399/12/26 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. فرناز در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.فرناز صدیقی را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


فرناز صدیقی در یک نگاه
  • گرافیست ماهری هستم
  • در زمینه کار خودم بسیار فعال هستم و در حوزه های مختلف کار کردم
  • با پشتکار و پویا در کارم همیشه اقدام می کنم
فرناز صدیقی دربارۀ خودش گفته:
فرناز صدیقی هست و گرافیست، در زمینه طراحی و چاپ و قبل چاپ تجربه زیادی دارم و مدت 20 سال در شکرت رایکا بعنوان طراح ارشد فعال بودم و هم الکنون به صورت فریلنس کار می کنم.

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم