فاطمه منیب

فاطمه منیب

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم فاطمه منیب از 1398/12/20 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. فاطمه در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته چهاردهم دوره است.


فاطمه منیب در یک نگاه