فاطمه منیب

فاطمه منیب

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم فاطمه منیب از 1398/12/20 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. فاطمه در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته چهاردهم دوره است.


فاطمه منیب در یک نگاه

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم