علی نصراللهی

علی نصراللهی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای علی نصراللهی از 1400/11/26 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. علی در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


علی نصراللهی در یک نگاه
علی نصراللهی دربارۀ خودش گفته:
علی هستم. عاشق رشتم هستم(مواد و متالورژی). گرافیست بودن هم تو خونمه فقط کافیه سفارشتو بدی