علی صادقی

علی صادقی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای علی صادقی از 1398/12/25 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. علی در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


علی صادقی در یک نگاه
علی صادقی دربارۀ خودش گفته:
علی هستم عاشق یادگیری و آموزش
علی صادقی دربارۀ دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ گفته:
این دوره عالیه و بی نظیر