علی حق وردی خامنه

علی حق وردی خامنه

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای علی حق وردی خامنه از 1399/09/18 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. علی در حال حاضر در کسب و کاری در حوزۀ آفلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.علی حق وردی خامنه را می‌توانید اینجا پیدا کنید:
| اینستاگرام

علی حق وردی خامنه در یک نگاه

علی حق وردی خامنه در آرشه کار ، به عنوان سرپرست بازاریابی در حال فعالیت است. دربارۀ آرشه کار شاید بد نباشد بدانید که:
تولید و تجهیز تهویه و تبرید