علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای علیرضا کریمی از 1401/04/15 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. علیرضا در حال حاضر در کسب و کاری در حوزۀ آفلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته دهم دوره است.


علیرضا کریمی در یک نگاه