علیرضا صبوحی

علیرضا صبوحی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای علیرضا صبوحی از 1398/12/20 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. علیرضا در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته یازدهم دوره است.علیرضا صبوحی را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


علیرضا صبوحی در یک نگاه
علیرضا صبوحی دربارۀ خودش گفته:
یه پسر عاشق یادگیری
یه همسر وفادار
یه پدر مهربون
یه کارمند خلاق
یه همکار حامی
و در آخر اینکه به دنبال انسان بودن
علیرضا صبوحی دربارۀ دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ گفته:
اولین نکته که باید بدونید صبر کردن هست و حل تمرین
اگر صبر نداری نیا