صادق رمضانی گماری

صادق رمضانی گماری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای صادق رمضانی گماری از 1401/11/08 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. صادق در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.صادق رمضانی گماری را می‌توانید اینجا پیدا کنید:
وب سایت

صادق رمضانی گماری در یک نگاه