شکوفا محمدی فروغ

شکوفا محمدی فروغ

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم شکوفا محمدی فروغ از 1400/05/24 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. شکوفا در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


شکوفا محمدی فروغ در یک نگاه
شکوفا محمدی فروغ دربارۀ خودش گفته:
دغدغه ی اصلی ، من تولید ارزش در تمام قسمت های زندگیم است.
شکوفا محمدی فروغ در انجمن حمایت از کودکان کار ، به عنوان تولید محتوا می کنم در حال فعالیت است. دربارۀ انجمن حمایت از کودکان کار شاید بد نباشد بدانید که:
سازمان غیردولتی که از کودکان کار حمایت می کند.