سیده فاطمه میرنظامی

سیده فاطمه میرنظامی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم سیده فاطمه میرنظامی از 1401/08/01 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. سیده فاطمه در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


سیده فاطمه میرنظامی در یک نگاه