سیدامیر میراکبری

سیدامیر میراکبری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای سیدامیر میراکبری از 1399/03/03 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. سیدامیر در حال حاضر جایی مشغول به فعالیت نیست و در جستجوی شغل است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.سیدامیر میراکبری را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


سیدامیر میراکبری در یک نگاه
سیدامیر میراکبری دربارۀ خودش گفته:
مشتاق به فعالیت در حوزه کسب و کار دیجیتال

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم