سعید گل شناس

سعید گل شناس

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای سعید گل شناس از 1400/11/27 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. سعید در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.سعید گل شناس را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


سعید گل شناس در یک نگاه