سعید زینل پور

سعید زینل پور

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای سعید زینل پور از 1401/05/13 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. سعید در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته هفتم دوره است.


سعید زینل پور در یک نگاه