سعید دهقانی اشکذری

سعید دهقانی اشکذری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای سعید دهقانی اشکذری از 1400/04/08 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. سعید در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.سعید دهقانی اشکذری را می‌توانید اینجا پیدا کنید:


سعید دهقانی اشکذری در یک نگاه