زهرا ایلیائی

زهرا ایلیائی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم زهرا ایلیائی از 1400/04/24 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. زهرا در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته نوزدهم دوره است.


زهرا ایلیائی در یک نگاه